Regulamin

1. Uczestnikiem programu zostaje każdy producent kotłów z podajnikiem
ślimakowym, producent podajników ślimakowych oraz producent sterowników, który
potwierdzi oświadczeniem iż przystępuje do programu „Czyste Powietrze”
2. Każdy uczestnik programu ma prawo do używania znaku graficznego „Czyste
Powietrze” na swoich wyrobach opakowaniach i instrukcjach.
3. Uczestnicy mają prawo do wykorzystywania dla swoich potrzeb wszystkich
informacji o korzyściach dla środowiska naturalnego wynikających z programu
4. Producenci kotłów będący uczestnikami programu „Czyste Powietrze” mogą w
danych technicznych swoich wyrobów umieścić informacje o obniżeniu poziomu
hałasu z 66 dB do 54dB dla wartości maksymalnych oraz z 58dB do 45dB dla
wartości minimalnych, zmniejszeniu poboru prądu o ok.. 40%, zmniejszeniu emisji
związków siarki o ok. 11%, wydłużeniu czasu bezawaryjnej pracy. Zalecając w
dokumentacji technicznej swoich wyrobów, stosowanie Carbosmaru
5. Producenci sterowników mogą umieścić w swoich instrukcjach informację o
wydłużonym okresie bezawaryjnej pracy sterowników spowodowanym zwiększoną
trwałością elementów wykonawczych ( niższe prądy załączania i rozłączania silnika
podajnika ślimakowego o ok. 40%, powodują redukcje szkodliwych dla powierzchni
styków zjawisk). Zalecając w dokumentacji technicznej swoich wyrobów,

6. Producenci podajników ślimakowych mogą zadeklarować niższą hałaśliwość
swoich wyrobów i ta wartość jest szczególnie wysoko oceniana przez użytkowników
kotłów na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym. Wartości te to redukcja hałasu z
66 dB do 54dB dla wartości maksymalnych oraz z 58dB do 45dB dla wartości
minimalnych. Ponadto mogą zadeklarować iż ich produkty uzyskują znacznie
dłuższy okres eksploatacji dzięki zmniejszeniu oddziaływania kwasu siarkawego na
powierzchnię podajnika. Zalecając w dokumentacji technicznej swoich wyrobów,
7. Producenci kotłów i podajników otrzymają projekty graficzne do wykorzystania w
swoich wyrobach oraz plakietki z informacją o treści
„Zalecamy stosowanie Carbosmaru”
8. Producenci sterowników otrzymają prawo do wykorzystania znaku graficznego
„Czyste powietrze” oraz prawo do zamieszczenia informacji o korzyściach
wynikających z wydłużonego czasu bezawaryjnej pracy ich wyrobów przy
stosowaniu Carbosmaru.