Samorządy

W programie „Czyste Powietrze” powinien wziąć udział samorząd terytorialny wraz z podległymi mu jednostkami administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za realizację zadań na rzecz poprawy stanu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Docelowym efektem tych działań powinna być powszechna wymiana starych i szkodliwych dla otoczenia urządzeń grzewczych na nowe, charakteryzujące się niskimi parametrami emisji zgodnie z normą PN-303- 5:2012. Programy ekologiczne wprowadzane przez samorządy powinny charakteryzować się tym, że będą dostępne dla wielu gospodarstw, które dzięki rozsądnemu wsparciu podejmą trud wymiany kotła na zgodny z wyżej wspomniana normą. Istotą skutecznego działania w tym konkretnym projekcie jest jego masowy charakter. Programy lansujące pompy ciepła czy ogrzewanie gazowe i promujące tylko te działania, nigdy w obecnej infrastrukturze technicznej nie uzyskają powszechnego charakteru, również ze względu na ogromne koszty. Obecnie, w trosce o nasze otoczenie musimy podjąć działania, które zmotywują do wymiany kotła i które sprawią, że odpowiedzialność za czystość naszego powietrza wezmą na siebie producenci, użytkownicy i gospodarze regionów. W naszym programie jest miejsce dla tych urządzeń grzewczych które charakteryzują się niska emisyjnością i są dostępne dla wszystkich. Wkrótce znak uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze” będzie świadectwem podjęcia odpowiedzialnych działań w interesie zdrowia nas wszystkich, w tym zwierząt gospodarskich, domowych i żyjących na wolności.

Samorządy powinny przygotować ofertę dla tych wszystkich, którzy chcą zmienić swój stary zasypowy kocioł na nowoczesne źródło ciepła. Dotyczy to zarówno tych, których bezpośrednio stać na zakup nowoczesnego kotła retortowego z automatycznym podawaniem, jak również tych, dla których przedsięwzięcie takie jest wyzwaniem zbyt dużym i wymaga pomocy zewnętrznej w ramach samorządowych programów pomocowych. Programy te, oprócz zaoferowanej pomocy, powinny zawierać istotne informacje dla inwestorów w nowoczesne kotły, w szczególności o zagrożeniach ze strony przestarzałych instalacji grzewczych oraz wymogu wyłącznego stosowania opału kwalifikowanego. Ze wsparcia finansowego powinni być wykluczeniu użytkownicy kotłów, których konstrukcja – tzw. ruszt awaryjny – umożliwia spalanie odpadów organicznych i śmieci.

Samorządy deklarujące uczestnictwo w programie „Czyste Powietrze” powinny rozważyć działania ograniczające dostępność do tzw. flotu węglowego lub mułu sprzedawanego w składach opału oraz węgla brunatnego i miału. Znak Czystego Powietrza to znak jakości, to pierwszy zintegrowany i kompleksowy program realizowany przez zainteresowane strony w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza, zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi oraz troską o środowisko naturalne człowieka.